Monday, September 26, 2016

Surah at Tin, ayat 1 - 8.

ﻭَٱﻟﺘِّﻴﻦِ ﻭَٱﻟﺰَّﻳْﺘُﻮﻥِ 
Demi buah Tiin dan Zaitun,


ﻭَﻃُﻮﺭِ ﺳِﻴﻨِﻴﻦَ 
Dan Gunung Tursina,


ﻭَﻫَٰﺬَا ٱﻟْﺒَﻠَﺪِ ٱﻷَْﻣِﻴﻦِ
Serta negeri (Makkah) yang aman ini,


ﻟَﻘَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ٱﻹِْﻧﺴَٰﻦَ ﻓِﻰٓ ﺃَﺣْﺴَﻦِ ﺗَﻘْﻮِﻳﻢٍ
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya).


ﺛُﻢَّ ﺭَﺩَﺩْﻧَٰﻪُ ﺃَﺳْﻔَﻞَ ﺳَٰﻔِﻠِﻴﻦَ
Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah,


ﺇِﻻَّ ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮا۟ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮا۟ ٱﻟﺼَّٰﻠِﺤَٰﺖِ ﻓَﻠَﻬُﻢْ ﺃَﺟْﺮٌ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﻤْﻨُﻮﻥٍ
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.


ﻓَﻤَﺎ ﻳُﻜَﺬِّﺑُﻚَ ﺑَﻌْﺪُ ﺑِﭑﻟﺪِّﻳﻦِ
(Jika demikian kekuasaanKu), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan, sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu?

ﺃَﻟَﻴْﺲَ ٱﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺄَﺣْﻜَﻢِ ٱﻟْﺤَٰﻜِﻤِﻴﻦَ
Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim?

No comments:

Post a Comment

Cita-cita di Akhirat

Aku amat sibuk kebelakangan ini. Perasaan aku bercampur-baur sekali. Banyak benda aku kena fikir. Banyak benda juga aku terlupa nak buat...