Tuesday, September 13, 2016

Surah Ar Rad, ayat 11. (Setiap manusia ada malaikat penjaga)

ﻟَﻪُۥ ﻣُﻌَﻘِّﺒَٰﺖٌ ﻣِّﻦۢ ﺑَﻴْﻦِ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ﻭَﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻔِﻪِۦ ﻳَﺤْﻔَﻈُﻮﻧَﻪُۥ ﻣِﻦْ ﺃَﻣْﺮِ ٱﻟﻠَّﻪِ ۗ ﺇِﻥَّ ٱﻟﻠَّﻪَ ﻻَ ﻳُﻐَﻴِّﺮُ ﻣَﺎ ﺑِﻘَﻮْﻡٍ ﺣَﺘَّﻰٰ ﻳُﻐَﻴِّﺮُﻭا۟ ﻣَﺎ ﺑِﺄَﻧﻔُﺴِﻬِﻢْ ۗ ﻭَﺇِﺫَآ ﺃَﺭَاﺩَ ٱﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻘَﻮْﻡٍ ﺳُﻮٓءًا ﻓَﻼَ ﻣَﺮَﺩَّ ﻟَﻪُۥ ۚ ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻬُﻢ ﻣِّﻦ ﺩُﻭﻧِﻪِۦ ﻣِﻦ ﻭَاﻝٍ

Lahu muAAaqqibatun min bayni yadayhi wamin khalfihi yahfathoonahu min amri Allahi inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiroo ma bianfusihim waitha arada Allahu biqawmin sooan fala maradda lahu wama lahum min doonihi min walin

Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri), maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkanNya itu, dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadaNya.

#muslimpro muslimpro.com

Hebat . Bebas . Syukur

Sejak dia tinggalkan aku Aku menangis tak berhenti Makan minum pun tak menentu Berat badan cecah tiga puluh lima kilogram Kawan aku Ni...