Monday, October 3, 2016

Surah As Saffaat, ayat 180-182. (Pelengkap Ucapan)

Inilah ayat yang selalu digunakan oleh penceramah-penceramah di akhir ucapan mereka. Patutlah tidak jemu didengar walaupun berulang-ulang. Rupa-rupanya, ia berasal dari Al-Quran. Mari kita fahami apa pula pengertian ayat tersebut.

ﺳُﺒْﺤَٰﻦَ ﺭَﺑِّﻚَ ﺭَﺏِّ ٱﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﻋَﻤَّﺎ ﻳَﺼِﻔُﻮﻥَ

Akuilah kesucian Tuhanmu, - Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan, - dari apa yang mereka katakan!

ﻭَﺳَﻠَٰﻢٌ ﻋَﻠَﻰ ٱﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ

Dan (ucaplah) salam sejahtera kepada sekalian Rasul.

ﻭَٱﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ٱﻟْﻌَٰﻠَﻤِﻴﻦَ
Serta (ingatlah bahawa) segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.

#muslimpro muslimpro.com

No comments:

Post a Comment

Cita-cita di Akhirat

Aku amat sibuk kebelakangan ini. Perasaan aku bercampur-baur sekali. Banyak benda aku kena fikir. Banyak benda juga aku terlupa nak buat...